Analog utgång / Modbus / Profibus / Profinet

  

DGT1S är ett våginstrument för montage på DIN-skena, matas med 12-24 VDC.

DGT1SAN har 16 bitars analog utsignal, valbar 0 - 10 Volt eller 4 - 20 mA.

Finns även Interface för Profibus, ProfiNET, EtherCAT, CANOPEN m.m.

Datablad: DGT1S

  

DGT1AN är ett våginstrument med analog utsignal. För montage på DIN-skena och matas med 12-24 VDC. Våginstrumentet kan driva upp till 16 lastceller om vardera 350 Ohm.

16 bitars analog utsignal, valbar 0 - 10 Volt eller 4 - 20 mA.

Datablad: DGT1

  

DGTQ är ett universellt och typgodkänt våginstrument med enkelt handhavande och alla nödvändiga grundfunktioner för en rationell och noggrann vägning. Instrumentet är tillverkat för montering i skåp.

DGTQAN med 16 bitars analog utsignal, valbar 0 - 10 Volt eller 4 - 20 mA.

DGTQPB-1 med Profibus

Datablad: DGTQ

Hämta Profibus GSD-fil här.

  

DGT4PB-1 är ett våginstrument med anslutning av Profibus.
För montage på DIN-skena och matas med 12-24 VDC. Våginstrumentet kan driva upp till 16 lastceller om vardera 350 Ohm.

Datablad: DGT4PB-1

Hämta Profibus GSD-fil här.

  

DGT20 är ett universellt och typgodkänt våginstrument med enkelt handhavande och alla nödvändiga grundfunktioner för en rationell och noggrann vägning. 

DGT20AN och DGT20IAN med 16 bitars analog utsignal, valbar 0 - 10 Volt eller 4 - 20 mA.

DGT20PB-1 finns med fältbuss Profibus, ProfiNET, Modbus och EtherCAT.

(DGT20I finns ej med Fältbuss)

Datablad: DGT20

Datablad: DGT20I med kapsling i rostfritt stål

Hämta Profibus GSD-fil här.