Om oss

1985 startades Svenska Våg AB av specialister inom produktionsstyrning, automation och vägning. Tack vare stor kompetens och klar målinriktning har företaget snabbt vuxit till ett av landets mest framgångsrika tillverkare av automatiserade vägningssystem.

Vi är din systemleverantör av vågar och vägningsystem för industrin. Idag är vi en given aktör i landets ledande processindustrier.

System: Vi levererar kompletta kundanpassade vägningssystem med PLC-styrning inbyggt i elskåp. Till systemen kan även PC program för loggning och övervakning anslutas. Receptdosering, flödessystem och toleranskontroll är några exempel på system vi har produktionssatt världen över.

Komponenter: Behöver du lastceller eller komponenter kan vi erbjuda ett stort sortiment för snabb leverans direkt från vårt lager. Vår kompetenta personal finns alltid till hjälp för att hitta den bästa lösningen just för dig.

Vågar: För att underlätta för dig som kund erbjuder vi även färdiga standardvågar, kalibrerade med spårbara vikter och medföljande våginstrument. Det finns även möjligheter att ansluta scanner samt skrivare för etikettutskrift.

 

 

Verksamhetspolicy

Svenska Våg ska med hög teknisk kompetensnivå och service i toppklass erbjuda moderna och intelligenta vågsystem för våra kunder. Med vår kompetens inom vägning kan vi finna morgondagens lösning på dagens problem anpassad efter kundens behov. Vi erbjuder helhetslösningar för all vägning hos kund med hjälp av våra komponenter, produkter, system och service.

Vi finns alltid i nära kontakt med våra kunder och kan på det sätt förstå kundernas behov, krav, önskemål samt förväntningar på oss. Vår målsättning är att alla kunder med hjälp av oss ska öka sin kvalité och effektivitet. På samma sätt genomsyrar kvalité och effektivitet alla uppdrag vi åtar oss där samtliga Svenska Vågs medarbetare arbetar med högt ställda målsättningar och ansvarar enskilt att kvaliteten uppnås i det dagliga arbetet samt innehar det gemensamma ansvaret för den totala kvalitén. 

Den samlade kompetensen är vår konkurrenskraft. Med hög teknisk kompetens strävar vi efter att alltid vara i framkanten och sätta nya gränser. Vi värnar om att våra anställda ska hålla högsta kompetens och fortsätta utvecklas. Genom att utbilda och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen, som organisationen säkrar vi vår leverans och framgång. Vår avsikt är att ge alla medarbetare förutsättningar för att känna motivation, trygghet och gemenskap. 

Vi ska sträva efter ständig förbättring och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan avseende produkter, tjänster och transporter. Genom att sätta mål och vidta förebyggande åtgärder ska vi skydda miljön och verka för en hållbar utveckling. Vi värdesätter förmåga och ambition hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners och genom dialog förväntar vi oss att de agerar i enlighet med våra riktlinjer och värderingar. Gemensamt tar vi ansvar för att följa tillämpliga lagar och förordningar, verka för hållbar utveckling och begränsa vår miljöpåverkan.